Your Solutions is op 15 december NEN-EN-2012 ISO 9001:2008 gecertificeerd. Via het certificeringsproject 3 van de overheid heeft Your Solutions in een periode van bijna een jaar zich voorbereid voor de iso audit. Dit traject was heel leerrijk en heeft ons bedrijf verbeterd door de handhaving van ons Kwaliteitssysteem. De basis voor het kwaliteitssysteem is het kwaliteitsbeleid. Het kwaliteitsbeleid van Your Solutions is als volgt:

Om aan de eisen, wensen en verwachtingen van klanten te kunnen voldoen, verklaart Your Solutions dat er gewerkt wordt volgens het ISO 9001:2008 kwaliteitssysteem.

Your Solutions streeft naast de beheersing van tijd en geld, te allen tijde naar een constante beheersing van kwaliteit. Toewijzen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden per project zullen de basis vormen tussen de klant en Your Solutions.


Klanten zullen in Your Solutions een meedenkende partner vinden, die zich voortdurend richt op het bieden van de juiste kwaliteit, passend bij de behoefte van de klant.

De kracht van Your Solutions ligt in het volgen van nieuwe ontwikkelingen, korte communicatielijnen en het via gestructureerd overleg, voortdurend werken aan verbeteringen.

Your Solutions is een ICT-dienstverlener en daardoor afhankelijk van goed opgeleid personeel. Ons personeel is verantwoordelijk voor het uitdragen van ons gedachtegoed naar de klant alsook het vervaardigen van de producten met het vereiste kwaliteitsniveau. Hierdoor is het van essentieel belang voldoende aandacht te geven aan de ontwikkeling van onze medewerkers.

Het management heeft zich tot taak gesteld er op toe te zien dat het door haar geformuleerde kwaliteitsbeleid en de kwaliteitsdoelstellingen, bekend zijn bij de medewerkers, voor zover deze werkzaamheden verrichten welke onderdeel zijn van het kwaliteitssysteem.

Het beleid van Your Solutions is tevens gericht op het voortdurend verbeteren van de functionaliteit van het kwaliteitssysteem. Daartoe worden jaarlijks meetbare doelstellingen geformuleerd met bijbehorende werkplannen. De resultaten worden jaarlijks geëvalueerd en getoetst aan de geformuleerde doelstellingen.

Your Solutions zal zich houden aan de geldende wet- en regelgeving van Suriname binnen de branche.

facebook youtube